!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

www.vsbk-gbg.se

Förening

 

Västra sannegårdshamnen

Föreningen bildades 2004 på initiativ av exploatörerna för Västra Sannegårdsområdet. Exploatörerna för detta område var Göteborgs Egnahems AB, JM AB, Riksbyggen Ek.För, HSB Ek. För och Norra Älvstranden Utveckling AB. Den konstituernade stämman avhölls 2004-06-23.

Det beslutades att föreningens namn skulle vara
Västra Sannegårdshamnens Båtklubb Ekonomisk Förening.

Under exploateringsperioden framtill föreningsstämman 2011 har exploatörerna haft huvudansvaret för föreningens utveckling.
Allt eftersom respektive exploatörs fastigheter färdigställts har medlemsantalet i föreningen ökat och exploatörena har avgått ur styrelsen.

Under denna tid har stadgar utformats och anpassats så att det i framtiden skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Föreningen arrenderar kaj mark utefter Västra Sannegårdskajen av Göteborgs Stad. Föreningen har investerat i de 9 bryggor som innehåller de 96 båtplatser som nu upplåts till medlemmarna.

Föreningen har också del i de två vågbrytare som ligger i infarten till Sannegårdshamnen. Det har upprättats ett samägaravtal med de båtföreningar som ligger på Östra sidan och som reglerar villkoren för dessa vågbrytare, vår andel i dessa vågbrytare är 50 %.