!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

www.vsbk-gbg.se

Båtplats

 

Västra Sannegårdshamnens Båtklubb Ek.för

Inom Västra Sannegårdshamnen finns idag Västra Sannegårdshamnen Båtklubb Ek.för.
Denna förening har till uppgift att enligt föreningens stadgar tillhandahålla båtplatser i västra Sannegårdshamnen för fördelning bland boende inom planområdet, se flik Upptagningsområde.
För boende på de adresser som är angivet i denna fastighetsförteckning är det möjligt att bli medlem och disponera en båtplats.

Båthamnanläggning

Båthamnanläggningen omfattar totalt 96 st båtplatser i olika storlekar fördelade på 9st båtbryggor enligt bifogad ritning, vardera försedd med 1st belyst gemensam försörjningpollare/brygga med 4st 16A eluttag samt vattenkran och slang.

Båthamnanläggningen har på utsidan om GC-bron kompletterats med utvändigt vågbrytarskydd.

 

Tabell – Fördelning mellan båtplatsstorlek och antal

Bommått

Max båtstorlek

Totalt

2,9 x 5m

2,6 x 7m

61st

3,4 x 7m

3,1 x 9m

16st

3,9 x 9m

3,6 x 11m

19st

 

Totalt

96st

 

Anmälan

För registrering som sökande till båtplats och senare möjlighet till erbjudande om båtplats måste bifogad ansökan inlämnas och anmälningsavgift betalas. I samband med anmälan skall det anges önskemål för vilken båtstorlek (längd, bredd och djupgående) samt båttyp (segel- eller motorbåt) man önskar båtplats till. Ansökan är personlig och kan inte överlåtas. Avregistrering från kölistan sker om anmälnings/köavgift inte betalats inom fastställd tid.
(Obs! Betalningspåminnelse kommer ej att skickas ut), om erbjuden båtplats accepterats och nyttjanderättsavtal tecknats, efter egen begäran och vid avflyttning.

 

Anmälningsavgift

För administration och handläggning uttas en s.k anmälningsavgift, till 250:-/år, exkl. moms. (313 kr. inkl moms) Bekräftelse med inbetalningskort på anmälningsavgiften skickas så snart ifylld ansökan inkommit, och därefter årligen i januari till samtliga registrerade. Erlagd avgift återbetalas inte.

 

Erbjudande och fördelning av båtplatser

Erbjudande om båtplats och medlemskap är enligt föreningens stadgar förbehållen person som är folkbokförd i fastighet ingående i Västra Sannegårdshamnens planområde, se bifogad sammanställning.

Erbjudande om båtplats sker när den önskade storkleken på båtplats blivit ledig och den sökande står i tur på den gemensamma kölistan, se hemsidan Båtplats > Kölista

 

Nyttjanderättsavtal och broöppning

Efter erbjudande om båtplats och om den accepterats tecknas nyttjanderättsavtal, samt betalas till båtklubben fastställd medlemsinsats respektive årlig serviceavgift enligt nedan.

För båtar med behov av broöppning för in- och utpassage kvitteras även särskild instruktion och nyckelbricka för öppningsmanövrering och stängning av broklaffen.

 

Övrigt

För frågor beträffande medlemskap, fakturor, andrahandsuthyrning, köanmälan och kölista och kontakta:
Västra Sannegårdshamnens Båtklubb Ek.för.

c/o Marianne Fredriksson Östra Eriksbergsgatan 12, 417 63 Göteborg 0705-827121 E-post: info(at)vsbk-gbg.se 

Vid eventuella ytterligare frågor beträffande andra saker inom föreningen så bör styrelsen kontaktas via styrelsens email adress.