!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

www.vsbk-gbg.se

Avgifter

 

Insats

Denna varierar beroende på storlek på båtplatsen.                               

Disponerad båtplats /
Max båtmått
Insatskapital Insatskapital from 2019 Årlig serviceavgift inkl. moms

B = 2,9 m   
L = 5 m   
Max båt
2,6 x 7 m

20.000 kr 17.000 kr 5625kr
B = 3,4 m   
L = 7 m 
Max båt
3,1 x 9 m
25.000 kr  22.000 kr 6250kr
B = 3,9 m   
L = 9 m 
Max båt
3,6 x 11 m
30.000 kr 27.000 kr 6875kr

 

Serviceavgift

Medlem skall årligen till föreningen per disponerad båtplats betala en serviceavgift enligt föreningsstämmans beslut, enligt tabell ovan.

Serviceavgiften betalas för varje kalender år och inte båtsäsong. Därför en skriftligt uppsägning måste komma till styrelsen innan 31/12 för att undvika och bli betalningsskyldig för nästa kalenderår. 

Köavgift

Person som står i kö skall till föreningen betala den eventuella köavgift förenings­stämman kan fatta beslut om, dock högst intill ett belopp om SEK 500 (femhundra).

Köavgiften är för närvarande 313 kr inkl moms