!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

www.vsbk-gbg.se

Avgifter

 

Insats

Denna varierar beroende på storlek på båtplatsen.

Disponerad båtplats             Insatskapital          Årlig serviceavgift inkl.moms

B = 2,9 m    L = 5 m           20.000kr                      5625kr

B = 3,4 m    L = 7 m           25.000kr                      6250kr

B = 3,9 m    L = 9 m           30.000kr                      6875kr

Serviceavgift

Medlem skall årligen till föreningen per disponerad båtplats betala en serviceavgift enligt föreningsstämmans beslut, enligt tabell ovan.

Serviceavgiften betalas för varje kalender år och inte båtsäsong. Därför en skriftligt uppsägning måste komma till styrelsen innan 31/12 för att undvika och bli betalningsskyldig för nästa kalenderår. 

Köavgift

Person som står i kö skall till föreningen betala den eventuella köavgift förenings­stämman kan fatta beslut om, dock högst intill ett belopp om SEK 500 (femhundra).

Köavgiften är för närvarande 313 kr inkl moms

Reklam

http://www.vsbk-gbg.se/?rID=35
http://www.facebook.com/Polisen.vast.batsamverkan/
http://www.svenskasjo.se