!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

www.vsbk-gbg.se

Utlåning av Båtplats

TILLFÄLLIG UTLÅNING AV BÅTPLATS

 

Om du önskar låna ut din båtplats innevarande säsong mer än 2 veckor skall en anmälan fyllas i och skickas till Båtklubben för godkännande.
I denna anmälan regleras ansvaret för båtplatsen och att den som lånar båtplatsen följer föreningens regler.

 

Det kommer att vara en adminstativ avgift på 313 SEK för att handlägga ärendet.

Dokument

Dok Utlåning.pdf 2013-01-24

Reklam

http://www.vsbk-gbg.se/?rID=35
http://www.facebook.com/Polisen.vast.batsamverkan/
http://www.svenskasjo.se