!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

www.vsbk-gbg.se

Uppsägning av båtplats

 

Avgiften gäller årsvis och vid uppsägning av båtplats så skall det ske innan 31/12 för att betalningsansvaret skall kunna övergå på ny medlem.

Den som är registrerad innehavare  1 januauri är betalningsanvarig för kommande års serviceavgift.

Vid uppsägning återbetalas insatsen till den uppsägande medlemmmen när den nya medlemmen blivit antagen och erlagt sin insats.

 

Dokument

Dok Uppsägning.pdf 2015-11-19

Reklam

http://www.vsbk-gbg.se/?rID=35
http://www.facebook.com/Polisen.vast.batsamverkan/
http://www.svenskasjo.se